OPŁACALNOŚĆ UPRAWY ...

Doradztwo rolnicze

Nazywam się Piotr Szulc. Jestem autorem wzoru użytkowego nr 64450 pt. "Wazon Wegetacyjny". Zapraszam do zapoznania się z ich budową i możliwościami ich wykorzystania w badaniach naukowych,
oraz w uprawie roślin.

OPŁACALNOŚĆ UPRAWY MISKANTA OLBRZYMIEGO*
(Miscantus giganteus)

Piotr Szulc

Nakłady

Zysk

-jesienne przygotowanie pola do sadzenia miskanta tj. chemiczne zwalczanie chwastów, nawożenie fosforowo-potasowe, orka przedzimowa*  1500zł/ ha

-zakup sadzonek: 1 szt. = 0,85 zł*** (rizomy in vivo z certyfikatem legalnego pochodzenia i ustalonej odmiany)
zakładana obsada na 1ha: 12000 szt · 0,85 zł = 10200 zł

- wiosenne nawożenie azotowe + agregat uprawowy przed sadzeniem: 550 zł/ha

- sadzenie mechaniczne: 440 zł/ha 

- odchwaszczanie plantacji w pierwszym roku uprawy*:
400 zł/ha

 - zbiór słomy: sieczkarnia samojezdna + ciągnik z przyczepą**, 700 zł + 230 zł = 930 zł/ha

(w pierwszym i drugim roku uprawy miskanta koszt powinien być niższy ponieważ plon będzie wynosił około 3 ton s.m./ha w pierwszym roku i 8 ton s.m./ha w drugim roku uprawy)


W kolejnych latach uprawy miskanta koszty obejmują tylko:

- nawożenie NPK około 420 zł/ha

- zbiór słomy 930 zł/ha

Dopłata bezpośrednia do gruntu w 2010 roku:
jednolita płatność obszarowa – 562,09 zł/ha   (brak innych dopłat do miskanta olbrzymiego)

- plon słomy w pierwszym roku:  3 tony s.m./ha · 210 zł/t = 630 zł/ha

- plon słomy w drugim roku uprawy:  8 ton s.m./ha · 210 zł/t = 1680 zł/ha

- plon słomy w następnych latach uprawy wynosi około 18 ton/ha (18 ton s.m./ha · 210 zł/t = 3780 zł/ha)

W warunkach klimatycznych Polski miskant olbrzymi może plonować na poziomie 20-25 ton/ha przez okres 15 - 18 lat !!!

Ogółem koszt założenia 1 ha plantacji - 14020 zł

Zysk uzyskany przez 18 lat ze sprzedaży słomy z 1 ha plantacji miskanta olbrzymiego - 25820 zł

Ogółem zysk uzyskany przez 19 lat z 1 ha plantacji miskanta olbrzymiego ( zysk ze sprzedaży słomy + jednolita płatność obszarowa):
25820 zł + 10117,62 zł = 35937,62 zł

Średni roczny zysk z 1 ha plantacji miskanta olbrzymiego
wynosi 1996,53 zł

* - usługa wynajętym sprzętem uprawowym,
** - usługa wynajętym sprzętem uprawowym tj. sieczkarnią samobieżną i ciągnikiem z przyczepą 16 tonową.
*** - przy zamówieniu powyżej 15000 sadzonek wegetatywnych (rizomów) istnieje możliwość negocjacji ich ceny.

Cena słomy pozyskanej z miskanta olbrzymiego powinna w najbliższych latach wzrosnąć ponieważ energetyka zawodowa skłonna jest płacić za biomasę według wartości energetycznej oraz konieczne będzie wprowadzenie w życie dyrektyw unijnych dotyczących wzrostu udziału energii odnawialnej w gospodarce (2001/77/WE, 2003/30/WE) . W przypadku skupowania biomasy przez energetykę zawodową stosowany jest prosty przelicznik - jeśli średnia wartość energetyczna zrębków wynosi 19,36 GJ/t suchej masy to cena biomasy powinna pozostawać w proporcji do ceny miału węglowego (wg. jego wartości energetycznej) z poprawką na wilgotność.

Pomagamy w założeniu plantacji oraz zamówieniu sadzonek miskanta olbrzymiego !!!!

dr inż. Piotr Mirosław Szulc
nr tel. komórkowego: 0606-175-214


 


Kontakt:
dr inż. Piotr Mirosław Szulc

tel. kom.
606175214

biuro@wegetacja.pl

Adres korespondencyjny:

 

Szulc Piotr
Skrytka pocztowa 75
85-959 Bydgoszcz 2

 

Created by best4u.pl & PD