Dorobek naukowy

Doradztwo rolnicze

Nazywam się Piotr Szulc. Jestem autorem wzoru użytkowego nr 64450 pt. "Wazon Wegetacyjny". Zapraszam do zapoznania się z ich budową i możliwościami ich wykorzystania w badaniach naukowych,
oraz w uprawie roślin.

 

 1. Szulc P., Rogozińska J., 1994, Wpływ auksyn i węgla aktywnego na ukorzenianie gerbery in vitro. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych z. 414: 371-377.
 2. Szulc P., Piotrowski R., Drozdowska L., Skinder Z., 2000, Wpływ nawożenia siarką na plon i akumulację związków siarki w nasionach rzepaku jarego odmiany Star. Folia Univ. Agric. Stetin. 204 Agricultura ( 81 ) : 157-162.
 3. Szulc P., Wejnerowska G., Drozdowska L., Gaca J., 2001, Wpływ nawożenia siarką na zmianę zawartości wybranych kwasów tłuszczowych w nasionach rzepaku jarego. Biuletyn Magnezologiczny tom 6 (1): 72-79.
 4. Gaca J., Szulc P., Wejnerowska G., Szterk P., 2001, Effect of plant fertilization with ionic or elementary sulphur on the contents of some fatty acids in oil obtained from Star spring rape. 32 nd International Symposium on Essential Oils, Wrocław, Poland, 9-12 September 2001: 104.
 5. Drozdowska L., Szulc P., Łukanowski A., Sadowski Cz., 2002, Glucosinolate content and pathogenic fungi occurrence in seeds of spring oilseed rape fertilised with sulphur. Plant Breeding and Seed Science vol. 46 (2) 3-9.
 6. Szulc P. M., 2002, Siarka jako czynnik kształtujący poziom metabolitów pierwotnych i wtórnych w rzepaku jarym. Rozprawa doktorska - referat, ATR Bydgoszcz 2002.
 7. Szulc P.M., Drozdowska L., Kachlicki P., 2003, Effect of sulphur on the yield and content of glucosinolates in spring oilseed rape seeds. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Agronomy, vol.6 (2), http://www.ejpau.media. pl/series/volume6/issue2/agronomy/art-01.htm
 8. Gaca J., Čermak B., Szulc P., Wejnerowska G., Szterk P., Řehout V., Slipka B., 2003, Effect of plant fertilization with (ionic or elementary) sulphur on fatty acids content in oil obtained from "Star" variety of spring rape. Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budejovice, Series for Animal Sciences, 20(2): 145-155.
 9. Szulc P.M., Drozdowska L., 2004, Wpływ siarki na zawartość glukozynolanów w siewkach rzepaku jarego Star. Rośliny Oleiste, XXV: 125-135.
 10. Drozdowska L., Sadowski Cz., Szulc P., 2004, Rola związków siarki w mechanizmie obronnym roślin rodzaju Brassica . Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, BTN, Seria B, nr 52: 57-68.
 11. Kubicki K., Szulc P.M., 2006, Wpływ nawożenia sodem na wybrane parametry plonu korzeni buraka cukrowego. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego nr 3/2006 (33): 29-31.
 12. Mojzesowicz W., Szulc P.M., 2006, Biopaliwo rzepakowe szansą polskiego rolnictwa. ODR Minikowo, 22.05.2006.
 13. Szulc P.M., 2006, Zastosowanie rzepaku i innych gatunków roślin kapustnych w oczyszczaniu terenów zdegradowanych. Referat - ODR Minikowo, 22.05.2006.
 14. Szulc P.M., Kubicki K., 2006, Wpływ nawożenia sodem na wybrane parametry plonu korzeni buraka cukrowego. Referat - Stablewice, 26.10.2006.
 15. Szulc P.M., Kobierski M., Nowakowski M., Kubicki K., 2008, Wpływ nawożenia sodem na plon i parametry jakości korzeni buraka cukrowego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, nr 248: 77-85.
 16. Majtkowski W., Piłat J., Szulc P.M., 2009, Perspektywy uprawy i wykorzystania w Polsce Rożnika przerośniętego (Silphium perfoliatum L.). Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, nr 251: 283-291.
 17. Szulc P.M., Kobierski M., 2010, Przydatność wydmuszycy pontyjskiej (Elymus elongatus var. ponticus) w oczyszczaniu gleb zanieczyszczonych miedzią, ołowiem i kadmem. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 43: 71-79.
 18. Szulc P.M., Kobierski M., Gaca J., Nnuji U., 2010, Akumulacja cynku i miedzi w organach wegetatywnych Brassica napus na podstawie doświadczenia wegetacyjnego. Ekologia i technika nr 2 (105): 78-82.
 19. Szulc P.M., Kobierski M., Kubicki K., Keutgen N., 2010, Das Potenzial der Natriumdüngung für den Zuckerrübenabau. Zuckerindustrie 135 (2010) No. 12: 721-724

 

 Jestem pracownikiem dydaktyczno -naukowym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy. Od 01.04.2015 jestem głównym specjalistą ds. produkcji roślinnej w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

 


Kontakt:
dr inż. Piotr Mirosław Szulc

tel. kom.
606175214

biuro@wegetacja.pl

Adres korespondencyjny:

 

Szulc Piotr
Skrytka pocztowa 75
85-959 Bydgoszcz 2

 

Doświadczenia szklarniowe

 

Created by best4u.pl & PD

.