Doradztwo rolnicze

 

OPŁACALNOŚĆ UPRAWY MISKANTA OLBRZYMIEGO

BIOPALIWO RZEPAKOWE...

NAWOŻENIE SIARKĄ...

SIARKA A MECHANIZM OBRONNY ROŚLIN...

NAWOŻENIA SODEM...

FITOREMEDIACJA

Drodzy Państwo, jesteśmy aby Wam pomóc!

Współcześnie uprawiane rośliny dają wysoki plon, ale charakteryzują się dużymi wymaganiami pokarmowymi oraz niską konkurencyjnością w porównaniu z roślinami dzikorosnącymi, czy chwastami. Są również bardziej podatne na choroby oraz są częściej atakowane przez szkodniki. Dlatego nawet niewielkie błędy w ich agrotechnice powodują zniżkę zebranego plonu, a często również obniżenie jego cech jakościowych. Żeby temu zapobiec należy właściwie opracować technologię uprawy dla danego gatunku, a nawet odmiany rośliny. W tym celu zakłada się doświadczenia wegetacyjne, które dzielimy na polowe i wazonowe.

Prawidłowe założenie i prowadzenie doświadczenia wegetacyjnego, jak również analiza uzyskanych wyników nie są łatwe i nastręczają pewnych trudności. Przystępując do założenia doświadczenia wegetacyjnego, należy dobrać właściwe pole, uwzględniając wymagania pokarmowe badanej rośliny, a także wykonać szczegółową analizę gleby i wybrać właściwy schemat prowadzenia doświadczenia, aby po jego zakończeniu móc prawidłowo zinterpretować uzyskane wyniki. Żeby ustrzec się błędów i mieć pewność uzyskanych wniosków doświadczalnych lepiej jest zlecić wykonanie doświadczeń wegetacyjnych tego typu wyspecjalizowanym osobom czy firmom.

Dlatego aby Państwu pomóc polecamy swoje usługi. Zajmujemy się wykonywaniem doświadczeń wegetacyjnych od ich założenia, poprzez ich ochronę przed chorobami i szkodnikami, aż do zbioru. Nasze długoletnie praktyczne doświadczenie w zakresie prowadzenia doświadczeń wegetacyjnych jest poparte szeroką wiedzą naukową. W porozumieniu ze zleceniodawcą wykonujemy niezbędne analizy chemiczne gleby, roślin oraz uzyskanego plonu, aby określić wpływ zastosowanego czynnika doświadczalnego na jego cechy jakościowe.

Nasi klienci otrzymują od nas opracowanie graficzne i statystyczne uzyskanych wyników badań wraz z wnioskami doświadczalnymi. Ponadto wykonujemy wizualizację i analizy statystyczne wyników badań przeprowadzonych przez Państwa. Zajmujemy się również opracowywaniem planów rekultywacji i fitoremediacji terenów skażonych oraz produkcją i sprzedażą wazonów wegetacyjnych (patent - wzór użytkowy nr 64450).

Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do:

firm hodowlanych i nasiennych produkujących wysokiej klasy materiał siewny, które pragną przetestować nowe odmiany roślin uprawnych;

firm chemicznych, które chcą przetestować nowe środki ochrony roślin, nawozy mineralne, regulatory wzrostu i inne substancje chemiczne;

gospodarstw ogrodniczych i rolniczych, którym możemy pomóc w ustaleniu optymalnych warunków uprawy roślin;

gospodarstw rolniczych - doradztwo rolnicze, cross-compliance (Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym):

gospodarstw ekologicznych - pomoc w prowadzeniu dokumentacji, doradztwo rolnicze, cross-compliance, pomoc w nabyciu nawozów i środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

W przypadku firm zagranicznych pomagamy w organizacji ich przedstawicielstw na terenie Polski.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług - www.wegetacja.pl
dr inż. Piotr Mirosław Szulc

 

Wazon wegetacyjny typ A - widok z przodu w przekroju

Wazon wegetacyjny typ A - widok z boku
w przekroju


Kontakt:
dr inż. Piotr Mirosław Szulc

tel. kom.
606175214

biuro@wegetacja.pl

Adres korespondencyjny:

 

Szulc Piotr
Skrytka pocztowa 75
85-959 Bydgoszcz 2

 

 

 

Nazywam się Piotr Szulc. Jestem autorem
wzoru użytkowego nr 64450 pt. "Wazon
Wegetacyjny"
.
Zapraszam do zapoznania się z ich budową
i możliwościami ich wykorzystania
w badaniach naukowych,
oraz w uprawie roślin.

 

 

 

Wazon wegetacyjny
typ A - widok z góry

 

 

Doradztwo rolnicze - ukończone szkolenie pt. "Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
w gospodarstwie rolnym
"
- (Cross-compliance)

Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych - ukończone studia podyplomowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Created by best4u.pl & PD