ROLA ZWIĄZKÓW SIARKI...

Doradztwo rolnicze

Nazywam się Piotr Szulc. Jestem autorem wzoru użytkowego nr 64450 pt. "Wazon Wegetacyjny". Zapraszam do zapoznania się z ich budową i możliwościami ich wykorzystania w badaniach naukowych,
oraz w uprawie roślin.

Pr. Komis. Nauk Rol. i Biol. BTN 2004 Seria B, Nr 52

ROLA ZWIĄZKÓW SIARKI W MECHANIZMIE OBRONNYM ROŚLIN RODZAJU Brassica

Lucyna Drozdowska 1 , Czesław Sadowski 2 , Piotr Szulc 1

1 Katedra Fizjologii Roślin, Wydzia ł Rolniczy, ATR Bydgoszcz

2 Katedra Fitopatologii, Wydział Rolniczy, ATR Bydgoszcz

Siarka w roślinie wchodzi w skład wielu związków organicznych i nieorganicznych, które pełnią ważne funkcje w metabolizmie pierwotnym i wtórnym. Rola siarki wiąże się z jej obecnością w cząsteczce niektórych aminokwasów (cystyny, cysterny, metioniny) decydujących o utrzymaniu konformacji łańcuchowej białka. Związki zawierające grupy sulfhydrylowe w tym glutation i ferredoksyna uczestniczą w reakcjach oksydoredukcyjnych. Od obecności wolnych grup -SH zależy funkcjonowanie wielu enzymów: Siarka jest składnikiem sulfo-lipidów - elementów strukturalnych błon komórkowych. Wchodzi również w skład glukozynolanów oraz związków, których synteza jest indukowana czynnikami stresowymi - fitochelatyn i fitoaleksyn (Griffithsi wsp. 1998).

Zawartość siarki w roślinach uprawnych waha się od 0,01 do 1,70% suchej masy i zależy od wielu czynników, w tym od gatunku rośliny i jej zawartości w agroekosystemie (Haneklaus i wsp. 2000). Przyjmuje się, że zawartość siarki powyżej 0,7% s.m. jest dla roślin toksyczna. Następuje wówczas zakłócenie procesów metabolicznych oraz zachwianie stosunku N : S, co powoduje obniżenie wysokości i jakości plonu. Wyjątek stanowią rośliny kapustne oraz czosnek, cebula i chrzan, które zawierają nawet do 2% siarki w s.m. Rośliny kapustne i motylkowate, które mają bardzo duże zapotrzebowanie na siarkę po­bierają z plonem od 20 do 45 kg S.ha -1 (Jolivet 1993, Motowicka-Terelak i Terelak 2000).

Rzepak podobnie jak inne rośliny kapustne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju wymaga dużych ilości tego makropierwiastka (Horo-dyski i wsp.; 1972, Schnug i Haneklaus 1995). Wielebski i Wójtowicz (1993) stwierdzili, że przy plonie 35 dt.ha -1 nasion zapotrzebowanie rzepaku na siarkę wynosiło 88 kg S. Właściwe zaopatrzenie w siarkę warunkuje więc prawidłową wartość biologiczną plonu, a także wpływa na zdrowotność roślin.

 

 


Kontakt:
dr inż. Piotr Mirosław Szulc

tel. kom.
606175214

biuro@wegetacja.pl

Adres korespondencyjny:

 

Szulc Piotr
Skrytka pocztowa 75
85-959 Bydgoszcz 2

 

Created by best4u.pl & PD